Choose your region
KAPCSOLAT | Magyarország
Menu

Pap cad csatorna tervező rendszer

 • PAPCAD verse. 2007-04-03 (50 MB)

A Pipelife Műanyagipari Kft. a műanyag csövek forgalmazása területén meghatározó piaci tényező Magyarországon. A Pipelife Kft. felmérte az ebből következő felelősségét és a PAPCAD Csatorna Tervező Rendszer (továbbiakban PAPCAD) kifejlesztésével olyan innovációs tevékenységet kezdett meg, amivel megkönnyítheti a piac szereplőinek, partnereinek a dolgát.
A Magyarországon található csatornatervező szoftverek hasonló elvek szerint épülnek fel. A tervezés digitális térképek és terepmodellek segítségével történik. A tervező „térben” tervezi meg a csatorna nyomvonalát, figyelembe véve a társközművek elhelyezkedését. A tervezés lezáró fázisaként a különböző tervdokumentációban előírt tartalmi és formai előírásoknak megfelelő műszaki rajzok, egyszerű méret és mennyiség kimutatások készülnek (földtömegszámítás, csatornahossz stb.), ami természetesen támogatja a tervezőt a munkájában.
A PAPCAD programrendszer azokon a területeken nyújt segítséget a tervező számár, melyet a tervező rendszerek nem támogatnak.
A PAPCAD alkalmas a gravitációs szennyvízcsatorna vezetékek (KG, KG-SUPER, KD-EXTRA) és a hozzájuk kapcsolódó műanyag szerelvények, műanyag aknák tervezési feladatainak megoldására. A programrendszer minden tekintetben kezeli a rétegelt falú csöveket, és egyedisége, hogy a Pipelife Kft termékeinek műszaki paramétereire vonatkozik, valamint figyelembe veszi az Európai Szabványokat.
A gravitációs csatorna rendszer PAPCAD programrendszer értelmezésében a gravitációs hálózat öblözeteket és azokat összekapcsoló szivattyútelepeket és nyomóvezetékeket értjük.
A PAPCAD rendszer moduljai a teljes rendszerszámításra, méretezésre alkalmasak.


A PAPCAD öt modulból áll. Ezek a következők:

 • Előkészítő modul (kapcsolat a hagyományos tervező rendszerek felé)
 • Csatornahálózat hidraulikai számítása (stacioner kapacitás felszíngörbe számítás)
 • Magassági nyomvonaltervezés
 • Gravitációs csatornahálózat erőtani méretezése
 • Csatornahálózati csomópontok tervezése
 • Eredmények listázása, jegyzőkönyvek készítése

A programrendszer célja, hogy illeszkedjen a hagyományos (kézi) és digitális tervezés lépéseibe. A programrendszer a nyomvonal tervezése után meghatározott teljes hálózati modell kezelésére alkalmas. A hálózati modell segítségével tervezhető meg a hálózat hidraulikai és erőtani szempontok figyelembevételével. A tervezés eredményéről konszignációs és egyéb listák és jegyzőkönyvek készülnek.


PAPCAD csatornatervező rendszer rövid ismertetése:
A PAPCAD program egy keretrendszerből áll, ahol a különböző katalógusok grafikus kezelését valósítottuk meg (saját, minta csomópontok stb.) és a projekt kezelésére egy Excel applikációban készül, ahol kihasználva az Excel program felülete adta lehetőségeket összefüggő munkalapokon valósítottuk meg a projekt kezelését, az Excel tulajdonságait felhasználva.
A PAPCAD készítése során a fejlesztési cél az volt, hogy mindenki számára elérhető, jól skálázható programot hozzunk létre, a következő feladatokra:

 • Az egyes feladatokat külön projektenként külön adatbázisba kezeljenek.
 • Önálló tervezésre is alkalmas legyen, támogassa a magassági tervezést.
 • Fogyasztás a településen jól meghatározott körzetekre bontható, ennek segítségével határozhatók meg az egyes szakaszokat terhelő méretezési szennyvízmennyiségek.
 • A hidraulikai tervezés során számítson burkoló felszíngörbét.
 • A kapacitás határok megadásával határozza meg a szükséges átmérőket.
 • Az öblözetek egy hidraulikai rendszert alkossanak, így ebben a rendszerben méretezésre kerüljön az öblözeteket összekötő átemelők és nyomóvezetékek.
 • A statikai számításokat három módszer közül lehet kiválasztani és a választott módszer segítségével meghatározható a szükséges ágyazat és ellenőrizhető a csővezeték alakváltozásra, horpadásra és feszültségre. - A program kezeli, a csövek esetleges körülbetonozásának szükségességét is.
 • A megtervezett rendszeren a csomópontok (műanyag aknák, tisztító nyílások, és házi bekötések) és az összekötő vezetékek elemkigyűjtése automatizált legyen, és csak a lehetséges kapcsolatokat lehessen létrehozni (kapcsolatellenőrzés).
 • A tervezés során keletkező üzenetek, döntési pontok jegyzőkönyvezhetőek legyenek a tervezési dokumentációban.
 • A PAPCAD program kialakításában önálló programként funkcionál. Alapkiépítésében PAPCAD kapcsolódik a SEWCAD tervező rendszerhez úgy, hogy az adatbázisát részenként vagy egyesével át lehet tölteni a PAPCAD rendszerbe. Ez az interface program rész biztosítja, hogy a SEWCAD rendszerben helyszínrajzilag és magasságilag megtervezett rendszer adatai átvehetők legyenek a PAPCAD rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a hálózat és ahhoz tartozó leíró adatok, terepadatok, fúrásszelvények, fúrásrétegek, házi bekötések, ha a SEWCAD rendszerben megadásra kerültek, akkor ez áttölthető a PAPCAD rendszerbe.


  Hardver és szoftver környezet, telepítés:
  A PAPCAD programrendszer 32 bites operációs rendszer alatt futtatható. Az alkalmazható operációs rendszerek: Windows 98/SE, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
  Az operációs rendszernek alkalmasnak kell lenni a szabványos adatbázis kezelő szoftverek erőforrás kezelésére és fogadására. Az installáció során a szükséges erőforrások telepítésre kerülnek. A merevlemezen szükséges hely 45 Mb.
  A programrendszer szabványos fejlesztési eszközökkel készült. A keretrendszer segítségével vezérelhetjük a PAPCAD különböző funkcióit. A főprogram és a pontszerű objektum megjelenítések (termékkatalógus, mintacsomópontok, tervezett csomópontok megjelenítése) önálló applikációként futtatható. A hálózati rendszer kezelése önálló Excel (2000 vagy XP, illetve 2003) applikációként fut. A keretprogram támogatja az Excel munkafüzetek közötti váltást és innen indítható a HELP is, amelyben részletes segítséget nyújtunk, a program működtetéséhez.
  A telepítés a fenti letöltés ikonra való kattintással történik.
  A program aktiválásához el kell fogadniuk a szerződésé feltételeket, meg kell küldeniük a cégük és azon belül a felhasználó (k) adatait.
  Az első indításkor egy aktiváló ablak ugrik fel:

  A cégadatokkal és a szerződést elfogadó nyilatkozatukkal együtt az itt szereplő „Azonosító kód”-ot is küldjék meg, amely a számítógép azonosítója ,ahová majd a program telepítésre kerül.
  Ezt követően küldjük meg majd az Önök számára az aktiváló kódot.
  A programot biztonsági okokból, csak személyes megkeresés útján tudjuk telepíteni.

  Mibe kerül ez Önöknek?
  A Pipelife Kft. ezt a hatékony eszközt ingyen, - a két fél között megkötendő szerződés alapján - bocsátja rendelkezésére minden érdeklődő partnerének.
  Töltse le és küldje vissza a cég és felhasználó adatokkal kitöltve a szerződéses feltételeket és elfogadó nyilatkozatot.
  A PAPCAD Csatorna Tervező rendszer igénylése:
  A fentiekben igyekeztünk Önök előtt bebizonyítani, hogy a PAPCAD program miben egyedi, és miben könnyíti meg a csatornázási rendszerek tervezését, milyen előnyökkel szolgál az a partnereink számára.
  A Pipelife Kft. nyitott minden érdeklődő felé, ezért fontos feladatának tekinti, hogy minden jelenlegi-, és leendő partnere, szerződéssel szabályozott módon, hozzájusson a PAPCAD programhoz, ha annak számítógépes háttere biztosított.
  Kérjük, hogy PAPCAD program igényükkel keressenek meg bennünket.
  Igényét, kérjük, jelezze munkatársunknak, kinek elérhetősége:

  Kiss Emese

  Telefon: +36 52 510-741

  Fax: +36 52 510-744

  Mobil: +36 30 4507 137

  E-mail: emese.kiss@pipelife.hu

  Várjuk megtisztelő megkeresésüket!


  • PAPCAD verse. 2007-04-03 (50 MB)
  globe